Lucy Network
 
 
 

ett medlemsnätverk för unga kvinnor Med fokus på social hållbarhet. Det innebär att vi arbetar för ett jämställt och hållbart samhälle för morgondagens samhällsförändrare.

 
DSC_0982.jpg
 

ett samhällsengagemang 

Lucy network är ett nätverk med fokus på social hållbarhet där unga kvinnor får växa som individer tillsammans. Lucy stärker självkänslan hos kvinnor och bryter därigenom också traditionella mönster på arbetsmarknaden.

Vi arbetar med och för att fler unga kvinnor ska bli ledande aktörer både yrkesmässigt och personligen. Det behövs fler forum och initiativ där kvinnor stöttar och inspirerar varandra i deras resor framåt. Vi vill finnas där för unga kvinnor som vill ha en bas för personlig utveckling, på alla plan.


 

Våra värderingar

 

Gemenskap

Vi tror att framgång kommer genom att hjälpa varandra. Vi måste bryta kulturen om att se varandra som konkurrenter. Ner med armbågarna och fram med den pushande handen i ryggen. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Hållbarhet

Värdefulla kontakter som främjar relationer ger rätt energi. Begreppet social hållbarhet har precis som vårt samhälle, förändrats över tid och hänger ihop med existerande värderingar, uppfattningar och normer. 

Motivation

Det är motivationen som gör att man kämpar vidare fast det tar emot. Tillsammans ska vi motivera varandra och fortsätta motivera unga kvinnor efter oss. Motivation slår talang.

 

vår vision

Ett jämställt samhälle är ett hållbart samhälle. Att vara ung och kvinna, på väg in i arbetslivet eller ny i arbetslivet kan vara en utmaning. Lucys fokus på social hållbarhet innebär att vi vill arbeta för ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum. Detta kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Social hållbarhet har dessutom en avgörande betydelse för vårt demokratiska samhälle.


Om lucy

Vi måste få unga kvinnor att våga. Våga ta för sig, våga ställa krav och våga växa. Vi är engagerade i att investera i unga kvinnor för att de ska utveckla sina kompetenser. Vi vill stötta våra medlemmar på olika sätt och gör det genom att skapa träffar tillsammans med arbetande kvinnor inom näringslivet. På så sätt blir Lucys medlemmar även attraktiv arbetskraft till näringslivet.

Varför social hållbarhet

Lucy vill arbeta för att skapa ett samhälle där alla individer får sina rättigheter respekterade. För att nå dit behöver man arbeta med integration, trygghet, tillgänglighet, jämställdhet, folkhälsa, livskvalitet och mycket mer. lucy2.png

Vill du också vara med och bidra till social hållbarhet?

Vi är måna om vilka vi ingår samarbeten och partnerskap med då vi vill att det ska göra nytta både för våra medlemmar och för nätverkets arbete för ett mer hållbart samhälle. Men tillsammans är vi starkare. Vi arbetar med dem som vill kunna arbeta större, starkare och mer aktivt för social hållbarhet. Så om du tror att vi skulle kunna göra någonting bra ihop, tveka inte att höra av dig!

 

 

Följ oss @lucyntw